MENU

 

Pro bono (від лат. pro bono publico, дослівно – заради суспільного блага) – фраза, яка означає професійні послуги, що надаються добровільно і безоплатно, для користі громади, особливо для тих осіб, які не мають коштів для оплати відповідних послуг. Це, як правило, юридичні послуги, які надаються безкоштовно на благодійній основі професійними юристами та адвокатами.

Завдання:

 • Вдосконалення форми та способів надання правової допомоги загалом та безоплатної правової допомоги зокрема;
 • Забезпечення доступності правової допомоги для людей, які її потребують як з точки зору територіальної доступності так і з точки зору доступності та простоти процедур її отримання;
 • Забезпечення своєчасності правової допомоги;
 • Розробка та вдосконалення системи забезпечення високої якості правової допомоги;
 • Посилення впливу на правову систему через розробку нових стратегій захисту та перетворення їх на усталену практику;
 • Розвиток мережі організацій та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу;
 • Створення платформи для акумуляції інтелектуальних, інформаційних та фінансових ресурсів з метою формування та підтримки ефективної системи надання безоплатної правової допомоги;
 • Сприяння сталому розвитку системи надання безоплатної правової допомоги в Україні;
 • Проведення правопросвітницької роботи задля покращення обізнаності та практичних навичок населення для здійснення ним самостійного захисту власних прав або відновлення порушеного права;
 • Підтримка та розвиток мережі юридичних клінік України і залучення їх до системи надання безоплатної правової допомоги;
 • Створення умов для постійного  діалогу між основними партнерами у сфері надання безоплатної правової допомоги задля забезпечення її ефективності.